“Learn to Read – Read to Learn” Heinemann (Grade K)

159.000

Gồm các bài sau:
1 At The Market
2 Rex
3 Funny Things
4 The Baby Animals
5 Over The River
6 My Big Bear
7 Making Soup
8 My Family
9 Mouse
10 Mop
11 Mom
12 Dad
13 At The Zoo
14 On The Way To School
15 The Park
16 Tom
17 I Can Read
18 Baby
19 Playing Dress Up
20 Little Cub
21 My Room
22 The Baby
23 Going Sledding
24 Making A Snowman
25 My Lunch
26 Toys
27 Little Things
28 Packing My Bag
29 Setting The Table
30 The Flower
31 Playing Together
32 Polly
33 At The Farm
34 The Sidewalk
35 The Hat
36 The Pet Store
37 Going On A Vacation
38 Wheels
39 Hiding
40 The Show
41 Hop Hop Hop
42 The Puppet Show
43 Rain
44 My Baby Sister
45 So Big
46 The Parade
47 Fun At School
48 At School
49 My Big Brother
50 Getting Ready
51 Play And Ride
52 My Bear
53 What Is Very Long
54 The Play
55 Our Pets
56 Making A Pizza
57 A Visit From Aunt Bee
58 Birds
59 Flap Flap Fly
60 At The Pond
GIAO HÀNG:
- Giao hàng nội thành Hà Nội trong vòng 2-3 ngày làm việc với phí vận chuyển là 20k cho đơn dưới 3kg
- Giao hàng các tỉnh thành khác trong vòng 4-5 ngày làm việc với phí vận chuyển là 30k cho đơn dưới 2kg.
- Khách hàng cần gấp liên hệ ngay SĐT 0355154247 để được ship siêu tốc. Phí vận chuyển sẽ được nhân viên nhà sách thông báo chi tiết tới khách hàng trước khi tiến hành giao.